Upravni odbor

Posodobitve volitev 2024

Upravni odbor SKS sestavlja 5 prostovoljnih članov, s triletnim mandatom. Sestavlja ga predsednik, podpredsednik in trije člani SKS. Upravni odbor vodi in strateško upravlja dejavnosti za dosego ciljev, vizije in namena združenja SKS. Volitve za upravni odbor se izvedejo vsake tri leta in se jih lahko udeležijo vsi člani združenja.

Aleš Gorenc

Aleš Gorenc

podpredsednik
Klemen Maček

Klemen Maček

predsednik
Jernej Golja

Jernej Golja

Lev Volodarsky

Lev Volodarsky

Nace Šumrade Smole

Nace Šumrade Smole

blagajnik